Algemene voorwaarden

Indien u een padelreis bij ons boekt, betekent dit dat u akkoord gaat met de voorwaarden van Ibiza
padelreizen. Onze voorwaarden zijn te vinden op onze website. Daarnaast gaan wij ervan uit dat u alle voor
uw reis relevante informatie op onze website hebt gelezen. Het aanbod van Ibiza padelreizen is vrijblijvend
en kan zo nodig door Ibiza padelreizen worden herroepen. Onze voorwaarden zijn toegevoegd bij de
bevestiging die u van ons ontvangt na inschrijving.


Totstandkoming reisovereenkomst
Op het moment dat u via het boekingsformulier, email of middels een whatsapp bericht de voor de boeking
benodigde gegevens hebt doorgegeven, beschouwen wij dit als een definitieve boeking. U bent op dat
moment akkoord gegaan met onze voorwaarden en ontvangt van ons een bevestiging per email of whatsapp
bericht van de boeking. Bij wijzigingen en annuleringen worden onze voorwaarden gehanteerd. Ook een
boeking op aanvraag geldt na bevestiging door ons als een definitieve boeking. Het kan voorkomen dat u
geen bevestiging krijgt per email. Dit heeft dan te maken met het feit dat uw e-mailadres niet correct is
ingevuld bij het maken van de boeking. De boeking is in dit geval wel definitief en bindend. Als u geen
bevestiging per email ontvangt binnen 2 uur na het maken van de boeking dient u contact met ons op te
nemen. Wij zullen in dit geval de bevestiging nogmaals naar u toezenden. Kijkt u ook altijd voor de zekerheid
in uw ‘ongewenste postvak’.


Inhoud padelreis
Voor de reissom zoals vermeld op onze website verschaffen wij voor u een ‘GRA’ padelreis bestaande uit
een vliegreis naar en van de reisbestemming, de luchthavenbelasting, de accommodatie en de padellessen.
Toeristenbelasting wordt additioneel in rekening gebracht.
Transfer van en naar het vliegveld en bagage zijn optioneel en kunnen wij voor u bijboeken.


Reissom en betalingstermijnen
De gepubliceerde reissom geldt per persoon. In de reissom zijn de in deze algemene voorwaarden vermelde
diensten en voorzieningen inbegrepen. Bij het tot stand komen van de reisovereenkomst dient een bedrag
(aanbetaling) binnen 5 dagen te worden voldaan dat gelijk is aan 35% van de totaal overeengekomen
reissom. Het restant van de reissom moet uiterlijk 8 weken voor de dag van vertrek in ons bezit te zijn.
Bij niet-tijdige betaling kan na sommatie en na het verstrijken van de in de sommatie gestelde termijn de
reisovereenkomst door ons met onmiddellijke ingang worden opgezegd. De door u reeds gedane betaling
blijft in dit geval eigendom van Ibiza padelreizen. Indien de reisovereenkomst binnen 8 weken voor de dag
van vertrek tot stand komt, dient de gehele reissom te worden voldaan binnen 5 dagen na boeking.
De reiziger die namens medereizigers een reisovereenkomst aangaat is verantwoordelijk voor de betaling
van de gehele reissom. Er kunnen kosten in rekening worden gebracht indien de reiziger de boeking wijzigt.


De reisbescheiden en reisdocumenten
U dient in het bezit te zijn van de benodigde documenten, zoals een geldig identiteitsbewijs. De
reisbescheiden zullen uiterlijk 10 dagen voor vertrek in het bezit van de reiziger worden gesteld. Wanneer de
reiziger onverhoopt geen reisbescheiden ontvangen heeft dan is het de verantwoordelijkheid van de reiziger
om contact met ons op te nemen.


Privacy
Voor het boeken van een reis hebben wij uw gegevens nodig.
Uw gegevens worden met zorg door ons behandeld. Uw gegevens worden niet aan derden verstrekt,
behoudens voor zover nodig in het kader van de uitvoering van de overeenkomst.


Omboeken reis
U hebt de mogelijkheid om een geboekte reis om te boeken. Er is sprake van een omgeboekte reis als u de
nieuwe factuur hebt ontvangen met de gegevens van de nieuwe reis. De omgeboekte reis is bindend op het
moment dat wij geen schriftelijke reactie hebben ontvangen binnen 10 werkdagen na het versturen van de
nieuwe factuur. De nieuwe factuur is na 10 dagen automatisch bindend en kan niet meer kosteloos worden
gewijzigd/geannuleerd.


Annulering
De reiziger is zelf verantwoordelijk voor het afsluiten van een reis- en/of annuleringsverzekering.
Indien de reisovereenkomst wordt geannuleerd, worden de volgende kosten in rekening gebracht:

  • Tot 8 weken voor vertrek 50% van de reissom;
  • Vanaf 8 weken voor vertrek 60% van de reissom;
  • Vanaf 4 weken voor vertrek 75% van de reissom;
  • Vanaf 2 weken voor vertrek de volledige reissom;
  • Voor een om geboekte reis liggen bovengenoemde percentages t/m 4 weken voor vertrek 10%
    hoger.

Wij werken samen met gerenommeerde partners, het kan echter voorkomen dat er problemen ontstaan bij
de vliegtuigmaatschappij (bv. staking) of het beoogde verblijf (bv. schade). Ibiza padelreizen
doet er bij zulke omstandigheden alles aan om een gelijkwaardig alternatief te bieden. Het kan echter in
bijzondere gevallen voorkomen dat wij de padelreis en reisovereenkomst moet annuleren.Wij zullen dan
contact met u opnemen om met elkaar te zoeken naar een passende oplossing. In het geval van overmacht
zoals een pandemie of soort gelijke situatie waardoor reizen onmogelijk is nemen wij contact met u op om zo
samen de mogelijkheden te bespreken.


Vluchtgegevens
Vluchtgegevens zijn altijd onder voorbehoud van wijzigingen. Het kan voorkomen dat er kort voor uw vertrek
of zelfs tijdens jouw vakantie nog wijzigingen zijn in het vluchtschema. Wij hebben hier geen invloed op en
zijn niet aansprakelijk voor enig nadeel dat hieruit voort vloeit.


Vluchttijden
De tijden van onze vluchten kunnen ingedeeld worden van ’s ochtends heel vroeg tot ’s avonds heel laat.
Het is mogelijk dat u op de dag van aankomst laat arriveert, terwijl u op de dag van vertrek al weer vroeg
vertrekt. Wij hebben hier geen invloed op en voor eventuele nadelige gevolgen zijn wij niet aansprakelijk.
Wel zullen wij onze uiterste best doen om de meest gunstige vluchten te boeken voor u. Uiteraard moet dit
laatst genoemde passen binnen het budget wat wij hanteren voor de vliegtickets.


Vertragingen
Het komt soms voor dat vliegtuigen door omstandigheden vertragingen oplopen. Voor de eventuele extra
kosten die hierdoor ontstaan geldt dat de luchtvaartmaatschappij het eerste aanspreekpunt is. Die dient u bij
langdurige vertragingen op grond van Europese wetgeving hulp en bijstand te bieden.


Programma
Tijdens de padelreis krijgt u elke dag (met uitzondering van de dag van aankomst en dag van vertrek) ter
plaatse padeltraining van onze enthousiaste en gelicenseerde padelleraren. De exacte trainingsuren zijn
onder voorbehoud van weersomstandigheden en beschikbaarheid van de banen.


Aansprakelijkheid
Wij zijn niet verantwoordelijk en aansprakelijk voor eventuele ongevallen of schades die zich tijdens de duur
van de reis zich voordoen aan de reiziger zelf, of diens eigendommen, tenzij er sprake is van opzet of grove
schuld aan onze kant.


Voucher
Een voucher die door ons is uitgegeven is niet inwisselbaar voor geld.
De geldigheidsduur van de voucher is onbeperkt. De voucher is niet overdraagbaar aan derden, tenzij
anders met ons is overeengekomen.


Gekoppelde reisarrangement
De door u bij ons geboekte vakantie valt onder de ‘GRA’ gekoppeld reisarrangement.
Wij verkopen geen ‘pakketreizen’. Een reis kosteloos annuleren bij bijvoorbeeld ‘code oranje’ is niet van
toepassing. Wel zullen wij samen met u op zoek gaan naar de beste oplossing.


Slotbepalingen
Wij doen er alles aan om de informatie op onze website en in e-mails zo volledig en correct mogelijk te laten
zijn. Kennelijke fouten of vergissingen in publicaties binden Ibiza padelreizen niet.
Indien deze algemene voorwaarden ergens niet in voorzien of er sprake is van overmacht ligt de
besluitvorming bij ons.


Wij doen er alles aan om u een fantastische reis te bieden. Mocht u opmerkingen, klachten, complimenten
met ons willen delen dan zijn wij bereikbaar via info@padelreizenibiza.nl.